نحوه عملکرد سیستم های تاسیسات مدرن شفق ۲۴ و ۲۵

بررسی نحوه عملکرد سیستم های تاسیسات مدرن شفق ۲۴ و ۲۵

در این قسمت به بررسی تکمیلی سیستم های تاسیسات مدرن،افزایش راندمان سیستمی،صرفه جویی،جمع آوری و بازیافت و… از زبان دکتر پیمان ابراهیمی می پردازیم.

بازگشت به بالا بالا
Close Zoom