بررسی بویلرهای چگالشی شفق ۲۴ و ۲۵

بررسی بویلرهای چگالشی برج باغ شفق ۲۴ و ۲۵

این پست در ادامه ی ویدیو آلودگی هوا که در چند ویدیو قبل تر منتشر کرده بودیم، به بررسی راندمان سیستم موتورخانه و بویلر چگالشی های باکیفیت استفاده شده در برج باغ شفق ۲۴ و ۲۵ پرداخته خواهد شد.لطفا همراه ما باشید…

بازگشت به بالا بالا
Close Zoom