مراحل پایانی نما

مراحل پایانی نما

در این پروژه با استفاده از سیستم های نوین تهویه مطبوع که با حداقل مصرف انرژی امکان تولید برودت را بوجود می آورند، نصب و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

بازگشت به بالا بالا
Close Zoom