تکمیل کابینت های بلوک ۲۴

تکمیل کابینت های بلوک ۲۴

در این پروژه با استفاده از سیستم های نوین تهویه مطبوع که با حداقل مصرف انرژی امکان تولید برودت را بوجود می آورند، نصب و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

بازگشت به بالا بالا
Close Zoom