بازدید جناب مهندس احمدوند

بازدید جناب مهندس احمدوند

بازدید جناب مهندس احمدوند رئیس شورای شهرستان از سیستم جمع آوری آب باران و امکانات برج باغ شفق

بازگشت به بالا بالا
Close Zoom